MILJÖ

WEEE-direktivet och återvinning.


Olivettis produkter uppfyller riktlinjerna för WEEE-direktivet. Olipartner och Olioffice tillhandahåller via FTI och EL-Kretsen återvinningsanläggningar till våra kunder för att säkerställa att Olivetti-produkter återvinns i enlighet med WEEE-direktivet.


Olipartner och Olioffice har åtagit sig genom WEEE-direktivet säkerställa att Norden förblir naturligt vackert.


Läs mer om WEEE-direktivet genom att klicka här.

(Information från naturvårdsverket)

Olivetti SpA är ISO 9001:2008 och 14002:2004 certifierad.