MILJÖ

Olipartner AB

Onjord Partner AB

Säbygatan 25

753 23 Uppsala

Org.nr. 556977-0760

info@olipartner.com

Växel +46 10 206 77 88

Olioffice AB

Fjorgyn Distrubition AB

Säbygatan 25

753 23 Uppsala

Org.nr. 556977-0752

info@olioffice.com

Copyright © All Rights Reserved

WEEE-direktivet och återvinning.

 

Olivettis produkter uppfyller riktlinjerna för WEEE-direktivet. Olipartner och Olioffice tillhandahåller via FTI och EL-Kretsen återvinningsanläggningar till våra kunder för att säkerställa att Olivetti-produkter återvinns i enlighet med WEEE-direktivet.

 

Olipartner och Olioffice har åtagit sig genom WEEE-direktivet säkerställa att Norden förblir naturligt vackert.

 

Läs mer om WEEE-direktivet genom att klicka här.

(Information från naturvårdsverket)